WYDAWANIE OPINII I ZA¦WIADCZEŃ

Jeste¶my uprawnieni do wydawania opinii i za¶wiadczeń dotycz±cych:

odbioru kominów i urz±dzeń technicznych po remoncie i w nowych budynkach,
odbioru kotłowni zarówno nowych jak i adaptowanych,
inwentaryzacji podł±czeń urz±dzeń grzewczo - kominowych,
zaleceń i wskazań przed remontem kominów i kotłowni,
możliwo¶ci rozbudowy i dalszej eksploatacji przewodów kominowych,
sprawdzenia prawidłowo¶ci wykonania prac kominiarskich,
prawidłowo¶ci podł±czeń urz±dzeń grzewczych gazowych, olejowych, dymowych.