USZCZELNIANIE MASˇ SKD SCHIEDEL

Wewnętrzna masa uszczelniaj±ca SKD jest silikatow± mas± odporn± na działanie wysokich temperatur i wytrzymał± na ¶cieranie. Służy ona do renowacji przewodów dymowych i wentylacyjnych.

masa uszczelniaj±ca SKD nie nadaje się do przewodów kominowych podł±czonych do pieców gazowych i olejowych.

Szlamowanie czyli uszczelnianie mas± kominiarsk± jest wykonywane za pomoc± specjalnego tłoka przyczepionego do wyci±garki.