USZCZELNIANIE WKŁADEM ALU-FOL

Wkłady ALU-FOL s± doskonałym zabezpieczeniem wewnętrznej powierzchni spalinowych przewodów kominowych przed agresywnym działaniem spalin powstałych w wyniku spalania gazu ziemnego oraz idealn± metod± na uszczelnienie przewodów wentylacyjnych.

Wkład jest gazoszczelny, wodoodporny, chemicznie obojętny, jest doskonałym przewodnikiem ciepła.

Okres trwało¶ci według badań naukowych i do¶wiadczeń okre¶la się na co najmniej 20 lat
Produkowane s± w postaci rękawa.
Składaj± się z 4 warstw różnych materiałów takich jak(od strony zewnętrznej):

1. folia polietylenowa,

2. tkanina z włókna szklanego,

3. kwasoodporna folia aluminiowa pokryta topliw± foli± polipropylenow±,

4. rozpieraj±ca folia polietylenowa