PRZEPISY PRAWNE

Roboty kominiarskie wykonywane s± w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego i PN gwarantuj±ce bezpieczeństwo naszych klientów.
Na życzenie klienta udostępniamy wyci±g z w/w przepisów