O FIRMIE

D?ugoletnie do?wiadczenie w branży usługowej jest gwarancj± rzetelnej i kompetentnej obsługi każdego z naszych klientów oraz pozwala nam na wykonywanie prac na najwyższym poziomie. Dzięki ci±głemu doszkoleniu wykorzystujemy wył±cznie najnowocze¶niejsze rozwi±zania. Rozumiej±c potrzeby klienta dostosowujemy swoj± pracę do niego, elastycznie podchodz±c do godzin pracy i jego życzeń.

Naszymi klientami s±: Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe, Administracje, Instytucje, budynki użyteczno¶ci publicznej oraz gospodarstwa prywatne. Informujemy państwa, że wszystkie prace kominiarskie w naszej firmie wykonywane s± zawsze pod nadzorem Mistrza Kominiarskiego posiadaj±cego wszelkie uprawnienia.