?wiadczymy usługi na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem woj. łódzkiego.

ZAKRES USŁUG KOMINIARSKICH:Inwentaryzacja przewodów kominowych

Czyszczenie, sprawdzanie przewodów kominowych oraz urz±dzeń grzewczo - kominowych.

Opiniowanie przewodów kominowych i urz±dzeń grzewczych dla potrzeb Gazowni, Wydziałów Architektury, Urzędów Gmin itp.

Profesjonalna obsługa administracji, instytucji i wspólnot mieszkaniowych