CZYSZCZENIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Wykonujemy czyszczenia następuj±cych przewodów kominowych:

dymowych,
spalinowych,
wentylacyjnych.


W czasie każdego czyszczenia badamy drożno¶ć przewodów kominowych.

Po dokonaniu czyszczenia mierzymy za pomoc± manometru siłę ci±gu w przewodzie kominowym, a w razie potrzeby ustalamy przyczynę zbyt małej jej warto¶ci.